tracking pixel
Thành T

BEIDOU SWORD.stl

by
thanhchip1610
Follow
Follow
Remix Model
thanhchip1610
thanhchip1610
Image 1 of 4
BEIDOU SWORD.stl 3d model
2D
3D
Makes
BEIDOU SWORD.stl 3d model
BEIDOU SWORD.stl 3d model
BEIDOU SWORD.stl 3d model
BEIDOU SWORD.stl 3d model
5 Likes31 DownloadsMarch 14, 2022


Đùn có nhiệt độ: 200-220 Bàn ở nhiệt độ: 64

Xây dựng truyền tải tấm ván: Brim số lượng (10)

Kích thước phần trăm thu nhỏ: 465% and 100%

Đổ đầy: 65%

Hỗ trợ: chạm vào upplatevà hỗ trợ cấu trúc (TREE)

Đầu ban tốc độ: 60%

Kích thước: X: 37.55mm, Y: 203mm, Z: 22.48mm

Time: 8 hours 5 minutes

Trọng lượng: 39g, 13.07m


5 Likes31 DownloadsMarch 14, 2022
5 Likes31 DownloadsMarch 14, 2022